In 2020 komt de legende van het  

Ros Beiaard terug tot leven.

 

  

Er wordt dit jaar volop achter de schermen gewerkt om van

de Ros Beiaardommegang een prachtig evenement te maken.

In de loop van 2019 wordt hierover uitvoerig gecommuniceerd o.a. via deze site

(kaartenverkoop, oproep vier Heemskinderen, affiche, ...).

Tot binnenkort!

 

Het Ros Beiaardcomité vzw

 

 


Sponsors

 

NL logo 2016