Net als in 1990 en 2000 was het scenario van de Ros Beiaardommegang 2010 van de hand van Franki Hervent. Hij voerde tevens de regie van deze ommegangen.

Het scenario 2010 zag er als volgt uit:

 

 

 

Deel 1: De sage van het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen

 

Tafereel 1 Feest in Parijs

De dinsdag na Sinksen van het jaar 801 geeft Karel een groot feest in Parijs, waarop alle edelen van zijn rijk uitgenodigd zijn. Een jaar voordien was hij tot Keizer gekroond door paus Leo III. Ook Aymon, Heer van Dendermonde, is uitgenodigd en trekt naar Parijs.

Tafereel 2 Karels feest loopt uit de hand
Tijdens de feestdis vraagt Hugo Van Dordoen, neef van Aymon, een gunst aan Karel. Deze weigert en barst in woede uit. Hugo wordt onthoofd. Aymon en zijn gezellen verklaren de oorlog aan Karel en verlaten met veel rumoer het feest.

Tafereel 3 Tovenaar Malegys zorgt voor vrede
Na 16 jaar van oorlog snakt iedereen naar vrede. Malegys, een geletterde ridder en neef van Aymon, ontpopt zich tot bemiddelaar. Karel stemt in met de verloving van zijn nicht Adelheid met Aymon.

Tafereel 4 Aymon huwt met Adelheid, nicht van Karel de Grote
Door de oorlogen zijn Aymon en Adelheid mekaar uit het oog verloren. De gevoelens zijn echter gebleven. Na Karels akkoord staat niets hun huwelijk nog in de weg.

Tafereel 5 De geboorte van de Vier Heemskinderen
Tussen verschillende oorlogen in bevalt Adelheid van vier kloeke zonen. Zij worden in het geheim opgevoed in een nonnenklooster. Ondertussen heeft Karel ook een zoon gekregen, Lodewijk, die zijn opvolger zal worden.

Tafereel 6 Het gezin herenigd
Na jaren van onrust en verdriet van Adelheid komt Aymon opnieuw aan in Dendermonde. In de roes van het weerzien maakt Adelheid haar man duidelijk dat hij vader is van vier gezonde zonen waarvan Reynout de jongste maar de grootste en sterkste is.

Tafereel 7 Aymon, paardenfokker, leert zijn zonen de krijgskunst
Aymon, die zich bezighoudt met het fokken van uitzonderlijke paardenrassen, leert aan zijn zonen de krijgskunst. Zij oefenen met wapens en krijgen de mooiste paarden.

Tafereel 8 Aymon slaat zijn zonen tot ridder
Tijdens dagenlang durende feesten worden de Vier Heemskinderen geridderd. Zij krijgen gulden sporen en een machtig zwaard.

Tafereel 9 Reynout en zijn Ros Beiaard
Aymon leert aan zijn zonen de krijgskunst. Zij oefenen met wapens en krijgen de mooiste paarden. Geen enkel paard blijkt sterk genoeg voor Reynout. Tot Aymon een monsterachtig groot paard laat aanrukken. Dagen duurt het vooraleer Reynout dit reuzepaard kan temmen. De reus Reynout heeft zijn passend rijdier gevonden.

Tafereel 10 Lodewijk, zoon van Karel, blijft de Vier Heemskinderen uitdagen

Aymon is op weg om zijn vier zonen voor te stellen aan de koning. De afgunstige Lodewijk lijkt een dwerg naast de imposante Reynout. Lodewijk regelt dat de Vier Heemskinderen niet aan de feestdis geraken. Hij laat hen eten tussen de honden. De Vier Heemskinderen laten het hier niet bij.

Tafereel 11 Schaakspel op leven en dood
Na de aanstelling van Lodewijk tot troonopvolger weigert hij, spijts verzoek van de Koning, hoge ambten toe te kennen aan de Vier Heemskinderen. Lodewijk daagt Adelaert uit tot een schaakspel op leven en dood. Adelaert wint en Reynout onthoofdt Lodewijk.

Tafereel 12 De Vier Heemskinderen op de vlucht voor de wraak van Karel
De Vier Heemskinderen brengen alles in gereedheid voor een lange reis, zuidwaarts over de grenzen van Karels rijk. Zo komen ze terecht bij de heidense Koning Saforet, die hen, na jarenlange trouwe dienst, belazert. Saforet bekoopt het met zijn hoofd.

Tafereel 13 Reynout trouwt met Clarisse in Montalbaen

De Vier Heemskinderen helpen Koning Yewijn om het land van Saforet te veroveren. Reynout krijgt de hand van Saforets dochter Clarisse. Op een rots wordt voor hen een oninneembaar slot gebouwd dat Montalbaen wordt genoemd.

Tafereel 14 De Vier Heemskinderen bezoeken hun treurende moeder

Na vele jaren krijgen de Vier Heemskinderen heimwee naar hun moeder. Vermomd als pelgrims ondernemen zij de lange reis naar Dendermonde. Adelheid, ondertussen fel verouderd, is overgelukkig bij het weerzien.

Tafereel 15 Het Ros Beiaard gevangen
Omdat Aymon geen meineed wil plegen informeert hijzelf Karel over de terugkeer van de Vier Heemskinderen. Ritsaert, Writsaert en Adelaert laten zich overmeesteren. Beiaard wordt ook ontvoerd door 12 sterke soldeniers van Karel. Reynout weet te ontsnappen.

Tafereel 16 Een nieuwe list van tovenaar Malegys
Op een listige manier weet Malegys de drie oudste Heemskinderen en het Ros Beiaard te bevrijden uit de handen van Karel de Grote. De herenigde Heemskinderen en het Ros Beiaard zetten opnieuw koers naar Montalbaen.

Tafereel 17 Karel belegert Montalbaen
Karel wil echter de Vier Heemskinderen treffen en trekt met een groot leger naar Montalbaen. De belegering valt zwaar. Hongersnood dreigt. Reynout weigert zich over te geven en vertrekt samen met zijn broers op de rug van het Ros Beiaard.

Tafereel 18 Via Dinant terug naar Dendermonde
Na weer een lange reis komen de Vier Heemskinderen bij de Maas en belanden in Dinant, waar ze niet welkom zijn. Wanneer het Ros Beiaard  uit de Maas op de oever wil springen, dreigt voor hem een hoge steile rots. Door zijn sprong scheurt een grote rotsblok af, zodat de achtervolgers in de Maas verdrinken.

Tafereel 19 Vrede in ruil voor Beiaard
Na hun terugkeer in Dendermonde, waar het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen met blijdschap worden onthaald, dringt hun moeder aan op eeuwige vrede. Zijzelf onderhandelt met Karel die akkoord gaat mits uitlevering van het Ros Beiaard.

Tafereel 20 Het Ros Beiaard verdrinkt in de Dendermonding
Reynout wordt gedwongen om Beiaard naar de samenvloeiing van Dender en Schelde te brengen. Hij moet een zware molensteen om de nek van zijn trouw rijdier binden en het in het water leiden. Verschillende pogingen om het Ros te verdrinken mislukken. Pas op het moment dat Reynout, kapot van verdriet, zijn hoofd afwendt, verdwijnt het Ros Beiaard onder water in de kolkende stroom en verdrinkt.


Deel 2: Unesco Werelderfgoed

Sint-Alexiusbegijnhof
Belfort
als materieel erfgoed

Unieke Ommegangelementen
als immaterieel erfgoed


Het Schipken
De Walvis
Het Rad van Avontuur
De Knaptanden


Apotheose


De Ros Beiaardtrein
De Vendeliers
De Gildereuzen Indiaan, Mars en Goliath
Hellebaardiers en Buskruitschutters
De Ros Beiaardharmonie
De Vedelaar en Kalleke Step
De Pijnders
De Vier Heemskinderen
Het Ros Beiaard


Sponsors

 

NL logo 2016