In 1967 werd het initiatief genomen om Katuit te herwaarderen en om rond de drie Gildereuzen een echte ommegang te bouwen. Onder impuls van regisseur Franki Hervent kwam er in 1968 een eerste grote vernieuwing, toen de trommelaars - als begeleiders van de drie Gildereuzen - vervangen werden door de Harmonie van de Katholieke Burgerskring. Opeens stelde men vast dat de reuzendragers hun kunstige danspassen veel beter konden uitvoeren op de harmoniemuziek van het “Ros Beiaard” en “Ons Banier”. Het jaar nadien werden de harmonie en de fakkeldragers voorzien van middeleeuwse kostumering. Katuit was voorgoed herboren.

In het begin van de jaren '70 werden ter gelegenheid van Katuit verschillende wagenspelen opgevoerd met medewerking van de Dendermondse toneelgezelschappen. Later werden dit mimespelen en optredens van kunstgroepen zoals Fro en Incar. Het is pas midden de jaren ’70, met de realisatie van de Ros Beiaardommegang van 1975 als extra impuls, dat Katuit echt ‘groot’ werd en in omvang toenam. De drie Gildereuzen werden omringd door dansende fakkeldragers, hellebaardiers, harmonieën, gildegroepen, vendeliers, ruiters, knaptanden en kopvleesdragers.
Vanaf 1977 deden de eerste praalwagens hun intrede. Van dan af werd de Ommegang van jaar tot jaar uitgebreid met volkse of historische taferelen.
Er werd wel zorg voor gedragen dat de drie Gildereuzen steeds de hoofdrolspelers bleven.

In de voorbije tien jaar werd Katuit nogmaals uitgebreid en vernieuwd, met onder meer een hele reeks nieuwe, aantrekkelijke praalwagens. “In de Poepekas”, een prachtige wagen over het volksleven op ’t Vestje, en “De Schelde koestert de Dender” die de samenvloeiing van beide rivieren symboliseert, zijn slechts twee van de vele geslaagde voorbeelden. De wagens “Keizer Karel bezoekt Dendermonde” en “Blijde Intrede van Jan zonder Vrees” brengen belangrijke historische gebeurtenissen in herinnering. Door de inbreng van toneelgezelschappen en professionele straatartiesten en het inlassen van speciale effecten, is ook de kwaliteit van de Ommegang er sterk op vooruit gegaan.

 


Sponsors

 

NL logo 2016