In de aanloop naar de Ros Beiaardommegang van 1990 werd in 1987 een Ros Beiaardhandvest opgesteld, met als doel de mondeling overgeleverde tradities in verband met het Ros Beiaard neer te schrijven voor het nageslacht.

1. Bescherming van de Ros Beiaardtraditie
Het Ros Beiaard, de Gildereuzen en het volledig folkloristisch patrimonium, die als vanouds deel uitmaken van de Ros Beiaardommegang van Dendermonde, zijn eigendom van de stad Dendermonde. Het stadsbestuur staat in voor de bewaring en de bescherming van dit patrimonium, dit in de meest brede betekenis van het begrip.

2. Het Ros Beiaardcomité
De Ros Beiaardommegang behoort tot het cultureel-folkloristisch erfgoed van de stad Dendermonde. Voor de verwezenlijking van de Ros Beiaardommegang doet het stadsbestuur een beroep op het Ros Beiaardcomité. Dit Ros Beiaardcomité stimuleert de publicitair-toeristische belangen van de Dendermondse Ros Beiaardsage en het gedachtengoed, ook tussen de Ommegangen in.

3. De Ros Beiaardtraditie
Het Ros Beiaard verlaat nooit het grondgebied van de oude stad Dendermonde, begrensd door de oude stadswallen. Het Ros Beiaard treedt enkel op ter gelegenheid van een Ros Beiaardommegang. De Ros Beiaardommegang heeft plaats om de 10 jaar, te beginnen in het jaar 1990.

Het Ros Beiaard kan bij hoge uitzondering van stal worden gehaald op voorwaarde dat:
•  

het Ros Beiaardcomité hiervoor toelating verleent

geen Vier Heemskinderen het paard bestijgen

het Ros Beiaard door een minimum entourage wordt omringd


4. De Pijnders
Het Ros Beiaard wordt gedragen door de leden van de Gilde der Vrije Pijnders
van Dendermonde. De stad kan daartoe een vereniging erkennen die de Pijnders groepeert.

Deze “gilde” bestaat uit de volgende personen:
•   

zij die in de Ommegangen van 1952, 1958, 1975 en 1990 het Ros Beiaard hebben gedragen

de afstammelingen in rechte lijn van hogergenoemde dragers

de Vier Heemskinderen uit vroegere Ommegangen en hun rechtstreekse afstammelingen


5. De Vier Heemskinderen
De Vier Heemkinderen worden aangeduid door het Ros Beiaardcomité.
Het Ros Beiaardcomité hanteert hiertoe volgende normen in orde van belangrijkheid:
•    

de Vier Heemkinderen zijn vier broers, die elkaar opvolgen in leeftijd, zonder dat deze opvolging  onderbroken wordt door de geboorte van een meisje

de Vier heemkinderen moeten alle vier in Dendermonde geboren zijn en minimaal 7 jaar en maximaal 21 jaar oud zijn op de dag van de Ommegang

hun ouders dienen eveneens in Dendermonde geboren te zijn en dienen er onafgebroken te wonen

in geval er meerdere kandidaten die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen zal er rekening gehouden worden met de afstamming in rechte lijn

6. De minimum omkadering van het Ros Beiaard
De minimum omkadering van het Ros Beiaard bestaat uit:
1.   de Gildedeken
24 of 36 dragers
4 schragendragers
2 zuipdragers
2 ladderdragers
de Vedelaar
Kalleke Step
2. de Hellebaardiers
de Buskruitschutters
3.

de Ros Beiaardharmonie die ononderbroken en uitsluitend de Ros Beiaardmelodie musiceert


7. Het Genootschap van de Vier Heemskinderen

Een genootschap van de Vier Heemskinderen groepeert alle Vier Heemskinderen die tijdens de Ommegangen het Ros Beiaard hebben bereden.
Zij worden bij iedere Ros Beiaardmanifestatie in de stad Dendermonde als eregasten uitgenodigd.


8. Wijziging van het Handvest

Het handvest omvat het geheel van aloude en in Dendermonde aanvaarde tradities. Het kan slechts aangepast worden door het Ros Beiaardcomité met de grootste omzichtigheid.

 


Sponsors

 

NL logo 2016