ONDERSTAANDE BEPALINGEN HEBBEN TOT DOEL DE VOORWAARDEN TE OMSCHRIJVEN WAARONDER DE VZW ROS BEIAARDCOMITE U TOEGANG VERLEENT TOT ZIJN WEBSITE

De vzw Ros Beiaardcomité biedt u deze website (www.rosbeiaard.be) en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze webpagina. Door de website www.rosbeiaard.be en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Informatie
De vzw Ros Beiaardcomité aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.
De informatie op deze website kan hooguit dienen ter ondersteuning van een juridische vraagstelling. Indien u vragen hebt omtrent een bepaalde (juridische) vraagstelling die tot de bevoegdheid van de vzw Ros Beiaardcomité behoort, dient u steeds juridisch gekwalificeerde bijstand te consulteren.

2. Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. De vzw Ros Beiaardcomité controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.
De vzw Ros Beiaardcomité aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de site van de vzw Ros Beiaardcomité verwijst.
Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij u in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met het Ros Beiaardsecretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

3. Eigendomsrechten
Als gebruiker van de website heeft u het recht om de informatie ervan voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Gebruik en reproductie van autovisueel materiaal is verboden.
De vzw Ros Beiaardcomité behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.
Uw aandacht wordt inzonderheid getrokken op het gebruik van het Ros Beiaardlogo.
Het Ros Beiaardlogo is gedeponeerd als woord- en beeldmerk bij het Benelux-Merkenbureau. Hierdoor heeft de vzw Ros Beiaardcomité als houder van het merk het exclusief gebruiksrecht. Voor verdere inlichtingen kan contact worden opgenomen met de vzw Ros Beiaardcomité, Stadhuis-Grote Markt, 9200 Dendermonde.
Iedereen die dit logo wil gebruiken, dient schriftelijk contact op te nemen met de vzw Ros Beiaardcomité, Stadhuis-Grote Markt, 9200 Dendermonde.

4. Bescherming van de persoonsgegevens
De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van de vzw Ros Beiaardcomité en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht de op u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met de vzw Ros Beiaardcomité, Stadhuis Grote Markt, 9200 Dendermonde, e-mail, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Sponsors

 

NL logo 2016